Despre activitatea noastra

Obiectivul principal este furnizarea asistentei financiar-contabile, conform standardelor romanesti si internationale. Solutiile noastre sunt cuprinzatoare si variate, apte sa va procure un avantaj net într-o piata destul de complexa si dificila.
  Serviciile noastre nu sunt limitate la consultanta si intermediere de afaceri pe probleme juridice si fiscale, la îndrumare si siguranta ci se extind si asupra unor arii invecinate, cum ar fi :

- servicii de contabilitate si expertiza contabila;

- audit statutar si financiar;

- evaluari;

- lichidari judiciare si voluntare, fuziuni, dizolvari;

- analize economico-financiare;

- cash-flow, intocmiri documentatii pentru credite;

O contabiliate corect realizata va conduce la eficientizarea activitatii societatii dumneavoastra si consecutiv la majorarea profitului inregistrat.

Cu o echipa de profesionisti acreditati in domeniul expertizelor contabile, consultantei fiscale, auditului financiar si a lichidarilor judiciare ne straduim sa asiguram cele mai bune servicii clientilor nostri.

Contabilitate financiară 

   - efectuarea practică a contabilităţii financiare pe baza datelor rezultate din contabilitatea de gestiune, efectuarea închiderilor contabile lunare si periodice, întocmirea de rapoarte financiare în concordanţă cu nevoile şi cerinţele specifice fiecărui client în funcţie de tipul de activitate, în concordanţă cu legislaţia fiscală la zi, întocmirea rapoartelor fiscale conform standardelor internationale;

 - întocmirea bilanţurilor contabile, a tuturor declaraţiilor aferente desfăşurării activităţii privind taxele şi impozitele, fişele fiscale anuale, întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli şi a tuturor documentaţiilor necesare în relaţiile cu diferite organisme financiare (bănci, bursă, etc) şi analiza periodică a încasărilor şi cheltuielilor aferente acestor bugete, alte activităţi;

 - diagnosticarea firmelor pe baza situaţiilor financiare periodice şi a desfăşurării activităţii acestora.

   Contabilitate birouri notariale şi avocaţi   

 - întocmirea şi evidenţierea periodică a nivelurilor de taxe şi impozite aferente liber profesioniştilor, întocmirea declaraţiilor aferente şi depunerea lor la instituţiile statului.

Servicii de audit financiar contabil, audit intern si servicii conexe  

  Realizam servicii de audit financiar contabil, folosind standarde romanesti si internationale. Standardele de calitate utilizate sunt in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ( ISA ):

 - Audit financiar al situatiilor financiare individuale si consolidate in concordanta cu standarde internationale de raportare ( IFRS - International Financial Reporting Standards ) sau alte standarde internationale recunoscute.

 - Auditare si certificare bilant contabil.

 - Audit intern si solutii pentru (re)proiectare proceduri audit intern in scopul optimizarii raportarilor financiare si a reducerii riscului de frauda si eroare. Verificarea sistemelor de contabilitate.

  - Consultanta contabila pe probleme ce deriva din adoptarea de Standarde Internationale de Raportare Financiara. Detalii in Consultanta Contabilitate Financiara.

Daca ati hotarat sa apelati la serviciile unui Expert Contabil, este bine de stiut ca alegerea dumneavoastra este cea mai potrivita , iar faptul ca ne-ati contactat, constituie o onoare , punandu-ne experienta in slujba dumneavoastra.

  Expertiza contabilă este necesara pentru:

- păstrarea integrităţii patrimoniale;
- respectarea legalităţii;
- fundamentarea deciziilor în acţiunile de arbitraj, judecătoreşti sau penale;
- certificarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere;
- prevenirea pagubelor în patrimoniu;
- eliminarea riscurilor în afaceri.

    Obiectul de cercetare al expertizei contabile poate viza:

- poziţia financiară a entităţii economice: relaţia dintre active, capitaluri proprii şi datorii;
- capacitatea entităţii de a produce profit, şi performanţa ei;
- organizarea evidenţei tehnic-operative, contabilităţii financiare şi de gestiune;
-  respectarea normelor legale în întocmirea şi înregistrarea documentelor;
- analiza comportamentului persoanelor cu funcţii de conducere în contextul activităţii economico-financiare;
- abuzul în serviciu sau manifestarea neglijenţei referitor la îndeplinirea obligaţiilor contractuale;
 - pentru orice alte necesitati; 

Tuesday the 21st. Cabinet Expert Dr. Ec. Postolache Costel - Contabilitate - Audit - Expertize - Lichidari - Evaluari.
Design by Buchir Daniel - www.Webdesign-site-uri.ro