Contabilitate

Tipărire

Contabilitate financiară 

   - efectuarea practică a contabilităţii financiare pe baza datelor rezultate din contabilitatea de gestiune, efectuarea închiderilor contabile lunare si periodice, întocmirea de rapoarte financiare în concordanţă cu nevoile şi cerinţele specifice fiecărui client în funcţie de tipul de activitate, în concordanţă cu legislaţia fiscală la zi, întocmirea rapoartelor fiscale conform standardelor internationale;

 - întocmirea bilanţurilor contabile, a tuturor declaraţiilor aferente desfăşurării activităţii privind taxele şi impozitele, fişele fiscale anuale, întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli şi a tuturor documentaţiilor necesare în relaţiile cu diferite organisme financiare (bănci, bursă, etc) şi analiza periodică a încasărilor şi cheltuielilor aferente acestor bugete, alte activităţi;

 - diagnosticarea firmelor pe baza situaţiilor financiare periodice şi a desfăşurării activităţii acestora.

   Contabilitate birouri notariale şi avocaţi   

 - întocmirea şi evidenţierea periodică a nivelurilor de taxe şi impozite aferente liber profesioniştilor, întocmirea declaraţiilor aferente şi depunerea lor la instituţiile statului.

Friday the 12th. Cabinet Expert Dr. Ec. Postolache Costel - Contabilitate - Audit - Expertize - Lichidari - Evaluari.
Design by Buchir Daniel - www.Webdesign-site-uri.ro